Bitbitfeat

Anonimni autor, Balkanski rat u slici i reči, Beograd, 1913.

Pred Bitoljsku bitku, 31. oktobra, slušao sam razgovore na telefonu vojnom. Oko 6 časova uveče stizali su razni izveštaji i u to doba se moglo (kao i uvek) saznati stanje i situacija.

— Alo! Ko je tamo?

— Armija. Tamo?

— Drinska divizija I poziva,

— Šta ima novo?

— Ništa, divizija je na svom starom mestu. Zu… Kvr… Kvr… Alo!… čekaj, ne prekidaj vezu… Tražim armiju…

— Alo armija!

— Alo! konjička divizija.

— Alo, armija… Alo!… Alo!

— Ko je tamo?

— Knez Arsen hoće da govori sa prestolonaslednikom.

— Čekajte …. Zu… Zu…. Zu… Kvr… Kvr…

— Allo! Qui est la!?

— Est-tu M…? Oui?…

— Oui! As tu fait aujourdhui!

— Automobil… Prilip… Bakarno Gumno…

— Zu… zu… kvr… kvrc…

— Alo! Alo!… Alo armija!

— Alo! Ko je?

Bitbitii— Moravska divizija, I poziva.

— Šta je ?

— Divizija je ostala na istom mestu, Misolaj – Tribalci, i zauzela kotu 1200!

— Dobro… Kvr… Kvr… Kvrc.

— Alo! Alo armija! Alo armija!

— Alo! Ko je?

— Komandant gradskog puka. Zovni ađutanta.

— Alo! Alo gradski puk!

— Alo!

— Ko je tamo?

— Ordonans oficir.

— Slušajte, još nisam plasirao topove. Put je strašno pokvaren. Volovi pocrkaše… I sutra neću moći plasirati sve topove.

— Šta je sa onim delom kod Trapa?

— Zu… Zu… Kvrc, Alo!… ne prekidaj vezu… Alo gradski puk! Alo! Alo bre!… Javlja mi komandir da i on nije mogao da prevuče topove. Tamo će poteže ići, seoski su putevi.

— Dobro…

— Zu… Zu… Alo!… kvr… kvr… Alo, kvrc…

— Alo! Alo armija!

— Alo! Ko je ?

— Moravska divizija II poziva. Slušaj, ima jedan raport, koga je doneo jedan ordonans iz Moravske davizije drugog poziva. Primaj.

— Dobro. Čitaj.

— Armijskoj komandi: Moravska divizija II poziva zanoćila je oko Murgaša (severno od Gopeša) …. Sutra će nastupati sa dve kolone: desnom na Gopeš, a levom na kotu 1450… Ovo sam uradio po ličnoj inicijativi jer do sad nisam dobio vezu s armijom. Turci su u odstupanju zapalili oelo Zlojednicu.

— Zu… zu… Alo! kvr… kvrc… Čekaj!… kvr…

— Alo! Alo Vrhovna komanda!

— Alo! ko je ?

— Armija. Đeneral Bojović traži đenerala Mišića

— Zu… zu… zu… zu… (sve se utiša),

Bitbiti— Alo! Alo Vrhovna komanda!…

— Alo! Jesi li ti vojvodo?

— Ja sam Živojine.

— Šta je pobogu brate, ne javljaš se dva dana…

— Bila je prekinuta veza … naišle neke komordžije pa su isekli telefonske direke između Velesa i Prilipa, naredio sam da se najstrožije pazi na direke…

— Šta rade Turci?

— Izgleda, da se prikupljaju u jednom polukrugu prema našem desnom krilu…

— Da ne učine kakav napad?

Vojvoda Petar Bojojvić (slika je preuzeta sa https://www.antikvarne-knjige.com)

— Ne brini; oni bi to mogli učiniti samo putevima, a oni su tako jako posednuti, da od toga nema nikakve opasnosti… Crna reka pritom se jako izlila… Slušaj Živojine, izvesti me kako je kod ostalih armija. Šta je s Jedrenom? Čuju se dobri glasovi?…

— Dobro, to ću ti šifrom javiti, nego, slušaj, vojvodo, poslaću ti sutra jedan aeroplan, nemoj da pucaju naši vojnici na njega.

— Dobro…  dobro, pošalji ga pa ne brini, narediću ja što treba.

— Dobro. Zbogom vojvodo.

— Zbogom Živojine.

— Zu… Zu… Alo! Kvr… kvrc.

— Alo! Alo armija!… Alo! armija!…

— Alo! Ko je?

— Konjička divizija. Ima jedan raport.

— Govori… Alo!

— Jedna konjička oficirska patrola, vođ poručnik Čolak – Antić, prešla je Crnu reku i kod Florine uhvatila vezu sa grčkim komitama. Po njihovom pričanju jedna grčka divizija se nalazi na dan marša od Florina…

— Zu… Zu… kvr… kvrc. Alo!… kvrc…

— Alo konjička divizija!

— Alo! Ko je?

— Armija. Slušaj. Imate li vezu sa Dunavskom divizijom I poziva? Šta je s njom, ne javlja se?

— Imamo. I heliografski i telefonski.

— Pa što se ne javlja?

— Mora biti da je prekinuta žica. Sad ću poslati patrolu da uspostavi vezu.

— Šta je s onim nemačkim oficirom s ožiljkom ? Jeli gde pronađen?

— Još nije. Sigurno je pobegao, jer se više ne seku žice. A možda su ga negde naši i utepali…

— Ako… maj…

Za Srbinside priredio Milorad Jovanović

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *